1.    Bendrosios nuostatos

1.1. Elektroninė parduotuvė “Animal BioPlanet” gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja jį saugoti. Užsakymo formoje pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas,  telefonas) naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimui užtikrinti. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduoti trečioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios privatumo sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "Mes") tvarko elektroninėje parduotuvėje Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis. 

1.4. Lankydamiesi elektroninės parduotuvės “Animal BioPanet” internetiniame puslapyje ar naudodamiesi jame esančia informacija ar paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir ją supratote. Mes dedame visas  pastangas, siekiant užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

2.     Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis elektronine parduotuve.

2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi elektroninėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

2.2.1. apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;

2.2.2. išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.3. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai, tik 2.2. punkte numatytiems tikslams pasiekti.

2.5. Visa anksčiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimui užtikrinti.

 3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik 2.2. punkte numatytiems tikslams pasiekti.

3.2. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

 4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų reikalavimus.

 5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba paštu.

5.2. Atsakymą Mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

 6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 7. Taisyklių keitimas

7.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje.

7.2. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

 8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė.

8.2. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.